متعلقہ

طالبان کی درخواست پر افغانستان کیلئے ایرانی ایندھن کی برآمد بحال

طالبان کی درخواست پر افغانستان کیلئے ایرانی ایندھن کی برآمد بحال